Klassieke acupunctuur ook wel Classical Chinese Medicine (CCM) genoemd

Klassieke acupunctuur

Klassieke acupunctuur, ook wel originele acupunctuur genoemd is de vorm van acupunctuur waarvan de eerste geschriften dateren van 2500 jaar voor Christus.
In deze geschriften werd al blijk gegeven van een uitgebreide kennis over leven, ziekte en gezondheid.

Zeer uitgebreid is het systeem van de klassieke acupunctuur beschreven vanuit dialogen met de Gele Keizer “Huang Di” met zijn lijfartsen. Waarschijnlijk zijn dit compilaties van verschillende oude teksten geweest welke zijn samengevoegd in deze twee boeken. Het eerste boek is uit de Han-dynastie (200 v. Chr.) de Nei Ching : Su Wen, het tweede boek is geschreven in de Tang-dynastie (618 n. Chr.) de Nei Ching : Ling Tsju Tsjing.

Wereldwijd werken er maar een paar duizend acupuncturisten volgens de klassieke acupunctuur, ook wel het systeem van de Stems & Branches genoemd.

*De Gele Keizer richtte zich op een dag tot T’ien Shih, een door God geïnspireerde leraar: ” Ik heb gehoord dat in vroeger tijden de mensen wel meer dan honderd jaar oud werden en toch vitaal en actief bleven. Maar tegenwoordig bereiken mensen nog maar de helft van die leeftijd en zijn ze vaak helemaal versleten. Komt dit doordat de wereld van generatie op generatie verandert? Of komt het doordat de mensen de wetten van de natuur verwaarlozen?” 

Acupunctuur draait om energie

Klassieke acupunctuur

Fundamenteel voor de Chinese filosofie en daarmee voor de acupunctuur is het begrip energie. De Chinezen zien ieder verschijnsel in het heelal, en daarmee tevens de mens, als een manifestatie van energie. Alles is energie in beweging, zelfs een vast voorwerp is energie in beweging. Pas in de laatste tientallen jaren is dat besef ook in het westen doorgedrongen, mede doordat de moderne atoomwetenschappen en de theorie van Einstein dat konden bevestigen.

In het lichaam van iedere mens komt ‘levens-energie’ voor, die door de Chinezen ‘Chi’ wordt genoemd. Deze Chi stroomt door het hele lichaam via kanalen die men meridianen noemt. Er zijn 12 hoofdmeridianen, die ieder een verband hebben met de interne organen. Op deze meridianen liggen acupunctuur punten. Het meridiaanstelsel moet niet verward worden met het zenuwstelsel of bloedvatenstelsel. De acupunctuur punten zijn dan ook in principe niet gelegen op de zogenaamde zenuwcentra.

Yin en Yang binnen de acupunctuur

Klassieke acupunctuur

In het logo van de praktijk is het zogenoemde Yin-Yang teken afgebeeld. Dit staat voor twee tegengestelde krachten die elkaar in evenwicht proberen te houden. Volgens de traditionele Chinese wereldbeschouwing bestaat het universum uit een kringloop van (levens)energie. Deze energie wordt Chi genoemd (ook wel Qi, dit is Japans). Deze energie bestaat uit een negatieve en een positieve component, waarin Yin staat voor het donkere, de schaduw en Yang voor het lichte, de zon. Je kan hier een verdere indeling maken als vrouw en man, zwart en wit, hoog en laag, links en rechts etc. Alles om ons heen, de dingen, onze gedachten en onze gevoelens zijn het resultaat van de wisselwerking van die tegengestelde krachten. De witte stip in het zwarte gedeelte van het Yin-Yang teken en de zwarte stip in het witte gedeelte geven aan dat iets nooit helemaal Yin en nooit helemaal Yang is. Het betekend ook, dat er een drang is om elkaar aan te vullen oftewel het zoeken naar evenwicht. Je ziet dat op het hoogste punt van het Yang de Yin begint en op het hoogst punt van de Yin de Yang begint.

Een storing in de energiestroom.

Klassieke acupunctuurDe Chinese filosofie waarop de acupunctuur gebaseerd is, gaat uit van de totale mens en niet van de mens als combinatie van losse onderdelen. Ook lichaam en geest worden als een eenheid beschouwd. Gewoonlijk vloeit de energie in het lichaam op harmonische wijze door de meridianen. Er is een evenwichtige verdeling van energie door alle delen van het lichaam.

Het kan gebeuren dat de energiestroom geblokkeerd raakt of uit evenwicht wordt gebracht. Iedere verstoring van het evenwicht in de energiebalans heeft invloed op de mens in totaal, op het lichaam en de geest. Een ziekte kan men dan ook het gevolg van een verstoring van energie noemen. Acupunctuur richt zich niet zo zeer op de behandeling van de ziekte, maar op de behandeling van de zieke mens. Niet slechts de symptomen van de ziekte worden bestreden, maar het totale evenwicht in de energie van de zieke mens wordt hersteld.